info@gugabaga.com

01 5790 888

Worldwide shipping
0

Podaci o poduzećuFairytulle je online trgovina u vlasništvu tvrtke:

Gugabaga d.o.o.

Sjedište: Milana Zjalića 40 B, 10430 Samobor

Ured: Perkovčeva 9, 10430 Samobor

Telefon: +385 1 5790 888

Fax: +385 1 3363 563

Email: shop@fairytulle.com

info@gugabaga.com

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-11/2107-2

MBS: 02731533

OIB: 96410437608

Temeljni kapital Društva od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

Direktor: Sunčana Jozić Lučić

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d, Petrinjska 59, Zagreb

IBAN: HR4624840081105713288

SWIFT-BIC: RZBH HR 2X